Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz:

  • Her projesi ile bir ilk olma vizyonundan yola çıkan FEO, yapıları ile konumlandığı ülkelerin ekonomisine katkı salayarak ilerleyecektir.
  • Sektörde verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi, FEO kurumsal yapı taşlarının ilkelerindendir.
  • Oluşum nedenimiz olan sizlere güvenli yapılar ve karlı yatırım fırsatları yaratmaktır.
  • Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası platformda öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, FEO mimari özellikleri ile ilk olma özelliğini her zaman koruyacaktır.

Misyonumuz:

  • Sizlerin beklentilerini kaliteli değer anlayışı ile yaratmayı esas alan kurumsal yapımız, stratejimiz ve uluslararası gücümüz ile “en iyi” şekilde değerleri yönetmek.
  • Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları kullanan, FEO gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar üretmektedir.
  • Sizlerin memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı yapılar üretmek üslenmiş olduğu misyonların önde gelenlerindendir.
  • Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluk projeleri, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmaktatır. Sürdürülebilir projelerin, Türkiye ve uluslararası platformlarda önemli olduğuna inanan FEO, bu ilkeyi çevre koruma bilinci ile birleştirerek inşaat sektöründe lider ve markalaşmış bir kurum olarak ilerleme misyonunu üstlenmiştir.
  • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), sürdürülebilir kalkınmayı şöyle tanımlıyor: “İş dünyasının ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşım”.